مطالب توسط مسعود یارمحمودی

نحوه کار لیزرهای پزشکی به چه صورت است؟

لیزرها در حوزه زیبایی از گرما برای از بین بردن بافت مورد نظر استفاده می کنند. همان طور که ما با قرار گرفتن زیر نور خورشید احساس گرما می کنیم، نور لیزر نیز می تواند باعث ایجاد گرما در بافت های بدن ما شود. اما تفاوت بین نور لیزر و نور خورشید، تک رنگ بودن […]

آیا لیزر موهای زائد سرطان زا است؟

بسیاری بر این باورند که استفاده از لیزر میتواند باعث ایجاد سرطان شود. باید به این نکته توجه کرد که امواجی که با قرار گرفتن در معرض آنها احتمال ایجاد سرطان به وجود می آید، امواج یونیزان می باشند، همانند امواج ماورای بنفش، اشعه ایکس و امواج گاما که از اشعه ایکس و امواج گاما […]