نحوه کار لیزرهای پزشکی به چه صورت است؟

/
لیزرها در حوزه زیبایی از گرما برای از بین بردن بافت مورد نظر ا…

آیا لیزر موهای زائد سرطان زا است؟

/
بسیاری بر این باورند که استفاده از لیزر میتواند باعث ایجاد سرط…